Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Leszno 61
Miejscowość Przasnysz
Kod pocztowy 06-300
Gmina miasto Przasnysz
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

297522787
Strona
Regon 55133186500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Przasnysz pod adresem Leszno 61. Telefon do placówki to 297522787. Nr fax: 297522787. Placówka znajduje się na terenie gminy Przasnysz, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową placówki znajdziemy pod adresem sosw-przasnysz.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 55133186500000.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce to 18, z czego 5 to słuchaczki, a 13 to uczniowie. Powiat przasnyski ma zarejestrowane 21 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo mazowieckie - 1721. Na 37 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek edukacyjnych (1,76 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 kursantów na 1721 placówek).

Mapa