Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej W Przasnyszu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej W Przasnyszu

Adres Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej W Przasnyszu

św. Wojciecha 1
Miejscowość Przasnysz
Kod pocztowy 06-300
Gmina miasto Przasnysz
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej W Przasnyszu

297525905
Regon 00080977600021
Organ prowadzący Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej W Przasnyszu mieści się w miejscowości Przasnysz pod adresem św. Wojciecha 1. Numer tel. do szkoły to 297525905. Numer faksu: 297525905. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Przasnysz, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 00080977600021. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej W Przasnyszu to gmina.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat przasnyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1906 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (127,07 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.51-3.36-3.93
2006-8.02-3.68-3.82
2007-5.2-3.47-4.51
20083.65-3.95-2.96
2009-2.15-3.62-4.62
2010-1.03-3.47-2.86
20110.58-3.71-1.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.68-1.78-5.05
2006-9.36-2.81-3.29
2007-1.37-10.540.04
2008-9.7-5.3-5.83
2009-1.79-3.14-3.06
20104.17-3.3-0.74
2011-1.3-3.17-0.2

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa