Publiczne Gimnazjum W łysowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Łysowie

Adres Publiczne Gimnazjum W Łysowie

89
Miejscowość Łysów
Kod pocztowy 08-109
Gmina Przesmyki
Powiat siedlecki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Łysowie

256412728
Strona
Regon 71254282700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W łysowie znajduje się w miejscowości Łysów pod adresem 89. Numer tel. do szkoły to 256412728. Nr faksu: 256412728. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Przesmyki, powiat siedlecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem zslysow.w.interia.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 71254282700000.

Pobieranie nauki w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 63, z czego 31 to gimnazjalistki, a 32 stanowili chłopcy. Powiat siedlecki ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2765 uczniów w powiecie przypada 33 innych gimnazjów (83,79 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.89-1.84-1.35
2006-6.71-0.39-5.17
2007-5.77-1.85-5.63
2008-4.27-1.13-5.22
20090.29-0.43-3.2
2010-2.911.18-3.19
20114.350.022.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.77-0.671.51
2006-2.4-1.01-2.6
20072.98-0.44-1.04
20080.72-0.35-1.76
20098.15-0.613.4
20107.241.04-0.17
20113.580.374.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum