Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa

103
Miejscowość Lipna
Kod pocztowy 68-132
Gmina Przewóz
Powiat żarski
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

683751340
Strona
Regon 97057110200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Lipna pod adresem 103. Numer telefonu do szkoły to 683751340. Faks: 683751340. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Przewóz, powiat żarski , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem -. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 97057110200000.

Szkoła Podstawowa naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce to 50, z czego 30 stanowiły dziewczynki, a 20 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3. Powiat żarski ma zarejestrowane 36 szkół podstawowych, a województwo lubuskie - 327. Na 5303 uczniów w powiecie przypada 36 innych szkół podstawowych (147,31 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,9 (60135 uczniów na 327 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lipna: 1
  • w gminie Przewóz: 3
  • powiat żarski: 47
  • województwo lubuskie: 440

Mapa