Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron ,,Jan Paweł II"

Adres Gimnazjum Nr 2

Bialska 13
Miejscowość Łosice
Kod pocztowy 08-200
Gmina Łosice
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

833590418
Regon 71165020700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Łosice pod adresem Bialska 13. Numer tel. do gimnazjum to 833590418. Numer fax: 833590418. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Łosice, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem gim2.losice.oswiata.org.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 71165020700000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 193, z czego 93 stanowiły dziewczynki, a 100 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 20 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 10. Powiat łosicki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1076 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół gimnazjalnych (97,82 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łosice: 6
  • w gminie Łosice: 8
  • powiat łosicki: 14
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa