Gimnazjum W Niemojkach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Niemojkach

Adres Gimnazjum W Niemojkach

157
Miejscowość Niemojki
Kod pocztowy 08-200
Gmina Łosice
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Niemojkach

833571627
Regon 71168331300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Niemojkach mieści się w miejscowości Niemojki pod adresem - 157. Numer telefonu do gimnazjum to 833571627. Nr fax: 833571627. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Łosice, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 71168331300000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce to 34, z czego 12 stanowiły dziewczynki, a 22 to chłopcy. Powiat łosicki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1076 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół gimnazjalnych (97,82 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa