Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Gimnazjum

Adres Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Gimnazjum

Krasickiego 1
Miejscowość Łosice
Kod pocztowy 08-200
Gmina Łosice
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Gimnazjum

833572415
Strona
Regon 71256898500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Gimnazjum mieści się w miejscowości Łosice pod adresem Krasickiego 1. Telefon do gimnazjum to 833572415. Numer fax: 833590687. Gimnazjum działa na terytorium gminy Łosice, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem http://www.oszwlosice.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 71256898500000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 25, z czego 7 stanowiły uczennice, a 18 to gimnazjaliści. Powiat łosicki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1076 uczniów w powiecie przypada 11 innych jednostek gimnazjalnych (97,82 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.58-4.66-2.57
20061.35-2.82-1.01
20071.87-1.42-1.91
20081.6-2.35-2.34
20094.26-1.79-1.05
20100.96-0.012.92
20110.79-3.03-3.15
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.17-4.48-0.55
20060.09-4.17-2.05
2007-0.13-1.95-1.04
2008-2.08-3.7-2.55
20090.96-3.10.08
20100.18-2.810.28
2011-1.38-2.43-3.2

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa