Gimnazjum Specjalne Przy Mow W Czuchowie Pieńkach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Przy Mow W Czuchowie Pieńkach

Adres Gimnazjum Specjalne Przy Mow W Czuchowie Pieńkach

1
Miejscowość Czuchów-Pieńki
Kod pocztowy 08-210
Gmina Platerów
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Specjalne Przy Mow W Czuchowie Pieńkach

833578708
Regon 71003852700079
Organ prowadzący Jan Michalik

Gimnazjum Specjalne Przy Mow W Czuchowie Pieńkach znajduje się w miejscowości Czuchów-Pieńki pod adresem 1. Nr tel. do gimnazjum to 833578708. Faks: 833578707. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Platerów, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 71003852700079. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Specjalne Przy Mow W Czuchowie Pieńkach to powiat ziemski.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat łosicki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1076 uczniów w powiecie przypada 11 innych placówek gimnazjalnych (97,82 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa

gimnazjum