Publiczne Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 3

Patron Biebrzański Park Narodowy

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 3

Konstytucji 3 Maja 23
Miejscowość Grajewo
Kod pocztowy 19-200
Gmina miasto Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 3

862722852
Strona
Regon 45070016300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 3 znajduje się w miejscowości Grajewo pod adresem Konstytucji 3 Maja 23. Numer tel. do gimnazjum to 862722852. Faks: 862722852. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum3.grajewo.com. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 45070016300000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 258, z czego 136 stanowiły dziewczynki, a 122 to chłopcy. Powiat grajewski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1748 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół gimnazjalnych (194,22 na placówkę), a średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Mapa