Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkół W Wiśniowie Ełckim


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkół W Wiśniowie Ełckim

Patron im.Ks. Bpa Edwarda Samsela

Adres Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkół W Wiśniowie Ełckim

40
Miejscowość Wiśniowo Ełckie
Kod pocztowy 19-335
Gmina Prostki
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 51088468800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Zespole Szkół W Wiśniowie Ełckim mieści się w miejscowości Wiśniowo Ełckie pod adresem 40. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Prostki, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 51088468800000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 57, z czego 22 stanowiły dziewczynki, a 35 stanowili uczniowie. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (157,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.951.27-0.44
2006-6.830.62-2.83
2007-4.24-0.53-1.4
20081.320.04-1.15
20091.48-1.431.49
2010-4.53-0.13-2.21
20113.40.13.77
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.77-0.64-4.53
2006-9.95-0.73-5.94
2007-4.44-0.87-3.82
20082.27-1.26-1.12
20090.21-2.25-1.07
2010-2.58-0.62-2.08
20111.88-0.132.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa