Publiczne Gimnazjum W Prostkach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Prostkach

Adres Publiczne Gimnazjum W Prostkach

Szkolna 9
Miejscowość Prostki
Kod pocztowy 19-335
Gmina Prostki
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Prostkach

876112944
Regon 51088436900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Prostkach mieści się w miejscowości Prostki pod adresem Szkolna 9. Numer telefonu do szkoły to 876112944. Numer faksu: 876112944. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Prostki, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51088436900000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 206, z czego 92 stanowiły dziewczynki, a 114 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,8. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (157,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Prostki: 3
  • w gminie Prostki: 5
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.071.27-0.44
20061.160.62-2.83
20071.43-0.53-1.4
2008-3.620.04-1.15
20091.49-1.431.49
20100.09-0.13-2.21
20114.130.13.77
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.29-0.64-4.53
2006-1.94-0.73-5.94
2007-3.21-0.87-3.82
2008-4.53-1.26-1.12
2009-2.34-2.25-1.07
2010-1.58-0.62-2.08
20113.74-0.132.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa