Gimnazjum Dla Dorosłych W Ełku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych W Ełku

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych W Ełku

Dąbrowskiego 16
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych W Ełku

877775001
Regon 28021218500075
Organ prowadzący Ewa Wójcik Tomasz Wójcik

Gimnazjum Dla Dorosłych W Ełku mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Dąbrowskiego 16. Nr tel. do gimnazjum to 877775001. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 28021218500075. Organ rejestracyjny dla Gimnazjum Dla Dorosłych W Ełku to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (157,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Mapa