Przedszkole Miejskie Nr 2 W Grajewie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 2 W Grajewie

Adres Przedszkole Miejskie Nr 2 W Grajewie

Krasickiego 2
Miejscowość Grajewo
Kod pocztowy 19-203
Gmina miasto Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 2 W Grajewie

862727074
Regon 45003108700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 2 W Grajewie mieści się w miejscowości Grajewo pod adresem Krasickiego 2. Nr tel. do przedszkola to 862727074. Fax: 862727074. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 45003108700000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 135, z czego 63 stanowiły uczennice, a 72 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 8. Powiat grajewski ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 639 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (58,09 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Grajewo: 5
  • w gminie Grajewo: 5
  • powiat grajewski: 23
  • województwo podlaskie: 499

Mapa