Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Szydłowcu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Szydłowcu

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Szydłowcu

Folwarczna 4
Miejscowość Szydłowiec
Kod pocztowy 26-500
Gmina Szydłowiec
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Szydłowcu

486170162
Regon 67195897600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Szydłowcu mieści się w miejscowości Szydłowiec pod adresem Folwarczna 4. Numer telefonu do gimnazjum to 486170162. Numer faksu: 486178942. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 67195897600000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 299, z czego 154 stanowiły gimnazjalistki, a 145 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 37 nauczycieli, z czego 28 na cały etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,11. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 7 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1387 uczniów w powiecie przypada 7 innych placówek gimnazjalnych (198,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Szydłowiec: 4
  • w gminie Szydłowiec: 6
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.32-4.12-2.19
2006-3.11-2.44-1.31
2007-2.97-5.42-3.43
2008-5.23-6.89-5.79
2009-1.49-3.65-2.91
20103.53-4.38-1.47
2011-2.62-5.51-4.52
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.4-6.13-3.93
2006-4.18-5.27-4.36
2007-6.11-5.7-6.09
2008-4.45-5.67-4.28
2009-2.84-4.47-2.68
20100.25-7-4.68
2011-0.96-2.58-1.91

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa