Publiczne Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi W Wieniawie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi W Wieniawie

Patron Jan Kochanowski

Adres Publiczne Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi W Wieniawie

Szkolna 6
Miejscowość Wieniawa
Kod pocztowy 26-432
Gmina Wieniawa
Powiat przysuski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi W Wieniawie

486730620
Strona
Regon 67300538700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Z Oddziałami Integracyjnymi W Wieniawie mieści się w miejscowości Wieniawa pod adresem Szkolna 6. Numer telefonu do gimnazjum to 486730620. Numer faksu: 486730015. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Wieniawa, powiat przysuski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.zsowieniawa.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 67300538700000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 181, z czego 91 to dziewczynki, a 90 stanowili gimnazjaliści. Powiat przysuski ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1724 uczniów w powiecie przypada 18 innych gimnazjów (95,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-10.69-6.16-10.69
2006-7.72-3.61-7.72
2007-2.75-5.2-2.75
2008-1.84-4.62-1.84
2009-6-5.31-6
2010-3.92-3.98-3.92
2011-9.05-6.15-9.05
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.64-7.39-5.64
2006-6.81-7.08-6.81
2007-3.14-5.2-3.14
2008-5.62-6.32-5.62
2009-7.24-6-7.24
2010-8.74-8.38-8.74
2011-9.19-5.3-9.19

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa