Publiczne Gimnazjum Im. Mikołaja Kopernika W Gałczewie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Mikołaja Kopernika W Gałczewie

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Mikołaja Kopernika W Gałczewie

Gałczewo 7
Miejscowość Gałczewko
Kod pocztowy 87-400
Gmina Golub-Dobrzyń
Powiat golubsko-dobrzyński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Mikołaja Kopernika W Gałczewie

566836400
Strona
Regon 87123584600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Mikołaja Kopernika W Gałczewie mieści się w miejscowości Gałczewko pod adresem Gałczewo 7. Numer telefonu do szkoły to 566836400. Fax: 566836400. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gimnazjumgalczewo.com.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 87123584600000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 294, z czego 128 to gimnazjalistki, a 166 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 26 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,33. Powiat golubsko-dobrzyński ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1703 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół gimnazjalnych (189,22 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gałczewko: 1
  • w gminie Golub-Dobrzyń: 7
  • powiat golubsko-dobrzyński: 29
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.330.48-3.33
2006-1.631.38-1.63
2007-2.710.08-2.71
2008-6.34-1.64-6.34
20091.410.151.41
2010-3.670.55-3.67
2011-0.030.82-0.03
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.83-0.33-3.83
2006-2.940.04-2.94
2007-3.42-0.57-3.42
2008-2.131.11-2.13
2009-1.78-0.57-1.78
2010-3.361.12-3.36
2011-1.2-0.69-1.2

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa