Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

40
Miejscowość Dębowa Łąka
Kod pocztowy 87-207
Gmina Dębowa Łąka
Powiat wąbrzeski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 87167942500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne znajduje się w miejscowości Dębowa Łąka pod adresem 40. Jednostka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 87167942500000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 28, z czego 18 stanowiły uczennice, a 10 to gimnazjaliści. Powiat wąbrzeski ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1279 uczniów w powiecie przypada 10 innych jednostek gimnazjalnych (127,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Mapa

gimnazjum