Gimnazjum W Myśliwcu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Myśliwcu

Adres Gimnazjum W Myśliwcu

3
Miejscowość Myśliwiec
Kod pocztowy 87-200
Gmina Wąbrzeźno
Powiat wąbrzeski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Myśliwcu

566882607
Regon 34077649600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Myśliwcu znajduje się w miejscowości Myśliwiec pod adresem 3. Numer telefonu do szkoły to 566882607. Nr fax: 566882607. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 34077649600000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 73, z czego 32 stanowiły dziewczynki, a 41 to chłopcy. Powiat wąbrzeski ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1279 uczniów w powiecie przypada 10 innych gimnazjów (127,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Mapa

gimnazjum