Gimnazjum Im. Ignacego Działyńskiego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Ignacego Działyńskiego

Patron Ignacy Działyński

Adres Gimnazjum Im. Ignacego Działyńskiego

Szkolna 37
Miejscowość Golub-Dobrzyń
Kod pocztowy 87-400
Gmina miasto Golub-Dobrzyń
Powiat golubsko-dobrzyński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Ignacego Działyńskiego

566835469
Regon 87118113900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Ignacego Działyńskiego mieści się w miejscowości Golub-Dobrzyń pod adresem Szkolna 37. Telefon do gimnazjum to 566835469. Nr fax: 566835469. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 87118113900000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 260, z czego 126 stanowiły dziewczynki, a 134 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 27 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 3. Powiat golubsko-dobrzyński ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1703 uczniów w powiecie przypada 9 innych jednostek gimnazjalnych (189,22 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Golub-Dobrzyń: 4
  • w gminie Golub-Dobrzyń: 4
  • powiat golubsko-dobrzyński: 29
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.980.484.92
2006-6.061.384.82
2007-5.470.085.44
2008-8.43-1.643.46
2009-10.180.153.31
2010-5.040.553.34
2011-8.310.821.7
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.32-0.336.89
2006-5.940.045.02
2007-2.9-0.575.83
2008-6.221.114.89
2009-8.91-0.575.05
2010-5.61.125.18
2011-8.91-0.692.88

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa