Niepubliczne Gimnazjum W Wąbrzeźnie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum W Wąbrzeźnie

Adres Niepubliczne Gimnazjum W Wąbrzeźnie

Wolności 35
Miejscowość Wąbrzeźno
Kod pocztowy 87-200
Gmina miasto Wąbrzeźno
Powiat wąbrzeski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 34041084900024
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły ZSO

Niepubliczne Gimnazjum W Wąbrzeźnie znajduje się w miejscowości Wąbrzeźno pod adresem Wolności 35. Gimnazjum działa na obszarze gminy Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 34041084900024. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Gimnazjum W Wąbrzeźnie to gmina.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wąbrzeski ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1279 uczniów w powiecie przypada 10 innych placówek gimnazjalnych (127,9 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Mapa