Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Miejscowość Golub-Dobrzyń
Kod pocztowy 87-400
Gmina miasto Golub-Dobrzyń
Powiat golubsko-dobrzyński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 87166088000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Golub-Dobrzyń pod adresem . Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 87166088000000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 183, z czego 106 to uczennice, a 77 stanowili chłopcy. Powiat golubsko-dobrzyński ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1703 uczniów w powiecie przypada 9 innych gimnazjów (189,22 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200512.810.484.92
200615.691.384.82
200716.350.085.44
200815.34-1.643.46
200916.80.153.31
201011.720.553.34
201111.720.821.7
Rok Szkoła Gmina Powiat
200515.1-0.336.89
200615.960.045.02
200714.57-0.575.83
200816.011.114.89
200919.02-0.575.05
201015.961.125.18
201114.66-0.692.88

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa