Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

Patron Jana Pawła II

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

Jana Pawła II 2
Miejscowość Kowalewo Pomorskie
Kod pocztowy 87-410
Gmina Kowalewo Pomorskie
Powiat golubsko-dobrzyński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

566840185
Strona
Regon 87118498800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii mieści się w miejscowości Kowalewo Pomorskie pod adresem Jana Pawła II 2. Nr tel. do gimnazjum to 566840185. Numer faksu: 566840810. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimkowalewo.ovh.org. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 87118498800000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce to 438, z czego 214 to uczennice, a 224 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 56 nauczycieli, z czego 49 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7. Powiat golubsko-dobrzyński ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1703 uczniów w powiecie przypada 9 innych jednostek gimnazjalnych (189,22 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kowalewo Pomorskie: 3
  • w gminie Kowalewo Pomorskie: 7
  • powiat golubsko-dobrzyński: 29
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.570.481.57
20061.671.381.67
20071.190.081.19
2008-1.93-1.64-1.93
2009-1.190.15-1.19
20101.770.551.77
20115.280.825.28
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.32-0.33-1.32
2006-1.990.04-1.99
2007-0.6-0.57-0.6
2008-2.481.11-2.48
2009-2.3-0.57-2.3
20101.691.121.69
20111.4-0.691.4

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum