Szkoła Podstawowa Nr 1 W Golubiu - Dobrzyniu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 W Golubiu - Dobrzyniu

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 W Golubiu - Dobrzyniu

Zamkowa 19
Miejscowość Golub-Dobrzyń
Kod pocztowy 87-400
Gmina miasto Golub-Dobrzyń
Powiat golubsko-dobrzyński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 W Golubiu - Dobrzyniu

566832556
Strona
Regon 00059831600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Golubiu - Dobrzyniu znajduje się w miejscowości Golub-Dobrzyń pod adresem Zamkowa 19. Numer telefonu do szkoły to 566832556. Numer faksu: 566832556. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Golub-Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem http://spjedynka.cba.pl. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00059831600000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 W Golubiu - Dobrzyniu edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 275, z czego 127 to uczennice, a 148 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 31 nauczycieli, z czego 23 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 2,88. Powiat golubsko-dobrzyński ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo kujawsko-pomorskie - 671. Na 3423 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (142,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 195,1 (130911 uczniów na 671 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Golub-Dobrzyń: 4
  • w gminie Golub-Dobrzyń: 4
  • powiat golubsko-dobrzyński: 29
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa