Publiczne Gimnazjum Im.fryderyka Chopina W Radominie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im.fryderyka Chopina W Radominie

Patron Fryderyk Chopin

Adres Publiczne Gimnazjum Im.fryderyka Chopina W Radominie

Radomin 14
Miejscowość Radomin
Kod pocztowy 87-404
Gmina Radomin
Powiat golubsko-dobrzyński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im.fryderyka Chopina W Radominie

566827080
Regon 87120025600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im.fryderyka Chopina W Radominie mieści się w miejscowości Radomin pod adresem Radomin 14. Telefon do gimnazjum to 566827080. Faks: 566827080. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Radomin, powiat golubsko-dobrzyński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 87120025600000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 142, z czego 63 stanowiły gimnazjalistki, a 79 stanowili chłopcy. Powiat golubsko-dobrzyński ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1703 uczniów w powiecie przypada 9 innych jednostek gimnazjalnych (189,22 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.010.480.01
2006-0.091.38-0.09
20070.090.080.09
2008-2.14-1.64-2.14
20091.010.151.01
20101.850.551.85
20112.150.822.15
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.23-0.332.23
20060.740.040.74
20072.06-0.572.06
20082.251.112.25
2009-3.41-0.57-3.41
20101.091.121.09
2011-3.43-0.69-3.43

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum