Gimnazjum Specjalne W Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Adres Gimnazjum Specjalne W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Choiny 7
Miejscowość Firlej
Kod pocztowy 21-136
Gmina Firlej
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

818575053
Strona
Regon 43151088800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne W Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym mieści się w miejscowości Firlej pod adresem Choiny 7. Numer telefonu do gimnazjum to 818575053. Fax: 818575053. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Firlej, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.soswfirlej.edu.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 43151088800000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 26, z czego 9 stanowiły dziewczynki, a 17 to chłopcy. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 2972 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (135,09 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Mapa