Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Ośrodku Szkolno-wychowawczym W Firleju


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym W Firleju

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym W Firleju

Choiny 7
Miejscowość Firlej
Kod pocztowy 21-136
Gmina Firlej
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym W Firleju

818575053
Strona
Regon 43272220400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Ośrodku Szkolno-wychowawczym W Firleju znajduje się w miejscowości Firlej pod adresem Choiny 7. Nr tel. do placówki to 818575053. Fax: 818575053. Placówka działa na obszarze gminy Firlej, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www placówki odwiedzimy pod adresem www.soswfirlej.edu.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 43272220400000.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 11, z czego 3 stanowiły słuchaczki, a 8 to słuchacze. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 39 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo lubelskie - 898. Na 112 uczniów w powiecie przypada 39 innych placówek edukacyjnych (2,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,31 (6560 uczniów na 898 placówek).

Mapa

inne