Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym W Firleju


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym W Firleju

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym W Firleju

Choiny 6
Miejscowość Firlej
Kod pocztowy 21-136
Gmina Firlej
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym W Firleju

818575053
Strona
Regon 43266941500001
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym W Firleju znajduje się w miejscowości Firlej pod adresem Choiny 6. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 818575053. Fax: 818575053. ZSZ mieści się na terenie gminy Firlej, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.soswfirlej.edu.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 43266941500001.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów pobierających naukę w placówce to 10, z czego 5 stanowiły słuchaczki, a 5 stanowili kursanci. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo lubelskie - 126. Na 545 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (54,5 na placówkę), a średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 126 placówek).

Mapa