Zespół Szkół W Firleju Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół W Firleju Gimnazjum

Adres Zespół Szkół W Firleju Gimnazjum

Partyzancka 23
Miejscowość Firlej
Kod pocztowy 21-136
Gmina Firlej
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 43114655000000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół W Firleju Gimnazjum mieści się w miejscowości Firlej pod adresem Partyzancka 23. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Firlej, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 43114655000000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 146, z czego 67 stanowiły gimnazjalistki, a 79 stanowili chłopcy. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 2972 uczniów w powiecie przypada 22 innych jednostek gimnazjalnych (135,09 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.66-1.14-0.66
20061.71-0.951.71
2007-0.390.91-0.39
2008-4.91-0.85-4.91
20090.4-0.350.4
2010-1.37-1.69-1.37
2011-1.07-1.26-1.07
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.020.11-2.02
20061.010.651.01
20071.511.481.51
2008-4.73-0.72-4.73
2009-2.37-1.06-2.37
2010-0.2-1.01-0.2
2011-0.020.62-0.02

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa