Publiczne Samorządowe Przedszkole W Gąsewie


Najważniejsze informacje - Publiczne Samorządowe Przedszkole W Gąsewie

Adres Publiczne Samorządowe Przedszkole W Gąsewie

Szkolna 1
Miejscowość Gąsewo Poduchowne
Kod pocztowy 06-213
Gmina Sypniewo
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Samorządowe Przedszkole W Gąsewie

297179010
Regon 55119281400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Samorządowe Przedszkole W Gąsewie znajduje się w miejscowości Gąsewo Poduchowne pod adresem Szkolna 1. Numer telefonu do przedszkola to 297179010. Numer fax: 297179010. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Sypniewo, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55119281400000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 36, z czego 17 stanowiły uczennice, a 19 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat makowski ma zarejestrowane 10 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 816 uczniów w powiecie przypada 10 innych przedszkoli (81,6 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gąsewo Poduchowne: 1
  • w gminie Sypniewo: 1
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole