Przedszkole Miejskie Nr 9 Im. ,, Baśniowej Krainy" W Mielcu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 9 Im. ,, Baśniowej Krainy" W Mielcu

Patron Baśniowa Kraina

Adres Przedszkole Miejskie Nr 9 Im. ,, Baśniowej Krainy" W Mielcu

Pisarka 23
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 9 Im. ,, Baśniowej Krainy" W Mielcu

175852333
Regon 18038466000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 9 Im. ,, Baśniowej Krainy" W Mielcu znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Pisarka 23. Nr tel. do przedszkola to 175852333. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 18038466000000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 213, z czego 110 stanowiły dziewczynki, a 103 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 22 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,33. Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa