Punkt Przedszkolny W Szydłówcu


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Szydłówcu

Adres Punkt Przedszkolny W Szydłówcu

Szydłówiec
Miejscowość Szydłówiec
Kod pocztowy 62-436
Gmina Orchowo
Powiat słupecki
Województwo wielkopolskie
Typ Zespół wychowania przedszkolnego
Uprawnienia publiczna
Regon 31101937830000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny W Szydłówcu znajduje się w miejscowości Szydłówiec pod adresem Szydłówiec . Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Orchowo, powiat słupecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 31101937830000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 13, z czego 7 to dziewczynki, a 6 stanowili uczniowie. Powiat słupecki ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1383 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (72,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Szydłówiec: 1
  • w gminie Orchowo: 7
  • powiat słupecki: 45
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa