Szkoła Podstawowa W Lipowym Polu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Lipowym Polu

Adres Szkoła Podstawowa W Lipowym Polu

Wesoła 2
Miejscowość Lipowe Pole Skarbowe
Kod pocztowy 26-115
Gmina Skarżysko Kościelne
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Lipowym Polu

412513421
Regon 00119421300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Lipowym Polu znajduje się w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe pod adresem Wesoła 2. Telefon do szkoły to 412513421. Szkoła podstawowa działa na obszarze gminy Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00119421300000.

Szkoła Podstawowa W Lipowym Polu rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce to 31, z czego 18 stanowiły dziewczynki, a 13 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 2 na pełen etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,45 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,17. Powiat skarżyski ma zarejestrowane 29 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 3865 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół podstawowych (133,28 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lipowe Pole Skarbowe: 1
  • w gminie Skarżysko Kościelne: 7
  • powiat skarżyski: 30
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa