Publiczna Szkoła Podstawowa W Gąsawach Rządowych


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Gąsawach Rządowych

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Gąsawach Rządowych

Gąsawy Rządowe 144a
Miejscowość Gąsawy Rządowe
Kod pocztowy 26-502
Gmina Jastrząb
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Gąsawach Rządowych

486290429
Strona
Regon 00114588700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Gąsawach Rządowych mieści się w miejscowości Gąsawy Rządowe pod adresem Gąsawy Rządowe 144a. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 486290429. Instytucja szkolna mieści się na terytorium gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem http://pspgasaw.webd.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00114588700000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Gąsawach Rządowych naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 101, z czego 53 to uczennice, a 48 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,14. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2944 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (113,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gąsawy Rządowe: 1
  • w gminie Jastrząb: 4
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa