Przedszkole Samorządowe Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi W Szydłowcu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi W Szydłowcu

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi W Szydłowcu

STASZICA 3A
Miejscowość Szydłowiec
Kod pocztowy 26-500
Gmina Szydłowiec
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi W Szydłowcu

486170760
Regon 67088982000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi W Szydłowcu znajduje się w miejscowości Szydłowiec pod adresem STASZICA 3A. Nr tel. do przedszkola to 486170760. Nr faksu: 486170760. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszknr2.blizej.info. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 67088982000000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 135, z czego 68 to dziewczynki, a 67 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,5. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 7 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 346 uczniów w powiecie przypada 7 innych przedszkoli (49,43 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Szydłowiec: 4
  • w gminie Szydłowiec: 6
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa