Przedszkole Samorządowe Nr1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr1

Patron im. Tęczowego Misia

Adres Przedszkole Samorządowe Nr1

Wschodnia 7
Miejscowość Szydłowiec
Kod pocztowy 26-500
Gmina Szydłowiec
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr1

486170342
Strona
Regon 67088983600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr1 znajduje się w miejscowości Szydłowiec pod adresem Wschodnia 7. Numer telefonu do przedszkola to 486170342. Nr fax: 486170342. Przedszkole znajduje się na obszarze gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.ps1szydlowiec.w.interia.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 67088983600000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 125, z czego 69 to dziewczynki, a 56 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,5. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 7 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 346 uczniów w powiecie przypada 7 innych przedszkoli (49,43 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Szydłowiec: 4
  • w gminie Szydłowiec: 6
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa