Publiczna Szkoła Podstawowa W Sadku


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Sadku

Patron Janusz Kusociński

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Sadku

Sadek 170
Miejscowość Sadek
Kod pocztowy 26-500
Gmina Szydłowiec
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Sadku

486170522
Regon 00083721200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Sadku mieści się w miejscowości Sadek pod adresem Sadek 170. Nr tel. do szkoły podstawowej to 486170522. Fax: 486170522. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00083721200000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Sadku uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 68, z czego 33 to dziewczynki, a 35 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 0,71. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2944 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (113,23 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sadek: 1
  • w gminie Szydłowiec: 6
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa