Przedszkole W Rudach


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Rudach

Adres Przedszkole W Rudach

Raciborska 17
Miejscowość Rudy
Kod pocztowy 47-430
Gmina Kuźnia Raciborska
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Rudach

324103025
Regon 27150466700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Rudach mieści się w miejscowości Rudy pod adresem Raciborska 17. Numer telefonu do przedszkola to 324103025. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Kuźnia Raciborska, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 27150466700000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 98, z czego 42 stanowiły uczennice, a 56 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,5. Powiat raciborski ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3117 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (66,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rudy: 2
  • w gminie Kuźnia Raciborska: 7
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole