Przedszkole Gaszowice


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gaszowice

Adres Przedszkole Gaszowice

Rydułtowska 5
Miejscowość Gaszowice
Kod pocztowy 44-293
Gmina Gaszowice
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gaszowice

324305466
Regon 27151181600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gaszowice znajduje się w miejscowości Gaszowice pod adresem Rydułtowska 5. Nr tel. do przedszkola to 324305466. Placówka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Gaszowice, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola znajdziemy pod adresem www.przedszkole.gaszowice.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 27151181600000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 125, z czego 63 stanowiły dziewczynki, a 62 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 9. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1854 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (97,58 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gaszowice: 2
  • w gminie Gaszowice: 6
  • powiat rybnicki: 36
  • województwo śląskie: 2020

Mapa