Gminne Przedszkole Publiczne


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole Publiczne

Adres Gminne Przedszkole Publiczne

Szkolna 4
Miejscowość Jejkowice
Kod pocztowy 44-290
Gmina Jejkowice
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole Publiczne

324302049
Regon 27151184500000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole Publiczne znajduje się w miejscowości Jejkowice pod adresem Szkolna 4. Numer telefonu do przedszkola to 324302049. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Jejkowice, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 27151184500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 50, z czego 27 to uczennice, a 23 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1854 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (97,58 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Jejkowice: 3
  • w gminie Jejkowice: 3
  • powiat rybnicki: 36
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole