Szkoła Podstawowa W Bargłówce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Bargłówce

Adres Szkoła Podstawowa W Bargłówce

Bargłówka 19A
Miejscowość Bargłówka
Kod pocztowy 16-320
Gmina Bargłów Kościelny
Powiat augustowski
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Bargłówce

876425922
Regon 79100547600026
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka

Szkoła Podstawowa W Bargłówce znajduje się w miejscowości Bargłówka pod adresem Bargłówka 19A. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 876425922. Placówka edukacyjna mieści się na terenie gminy Bargłów Kościelny, powiat augustowski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 79100547600026. Jednostka rejestracyjna dla Szkoła Podstawowa W Bargłówce to gmina.

Szkoła Podstawowa W Bargłówce przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 21, z czego 11 stanowiły dziewczynki, a 10 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat augustowski ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 3544 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (147,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bargłówka: 1
  • w gminie Bargłów Kościelny: 5
  • powiat augustowski: 28
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

szkoła podstawowa