Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Rogera 2
Miejscowość Rudy
Kod pocztowy 47-430
Gmina Kuźnia Raciborska
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

324103024
Regon 27678631100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Rudy pod adresem Rogera 2. Nr tel. do gimnazjum to 324103024. Faks: 324103024. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Kuźnia Raciborska, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnrudy.republika.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27678631100000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 128, z czego 62 stanowiły gimnazjalistki, a 66 to chłopcy. Powiat raciborski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 25 innych jednostek gimnazjalnych (124 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.73-2.37-8.11
2006-7.69-4.07-10.25
2007-0.6-5.03-7.83
20080.85-3.69-8.47
20092.71-2.88-8.97
20101.7-3.28-8.02
20114.67-4.68-11.07
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.14-2.06-9.69
2006-2.07-3.26-9.24
20074.14-3.55-5.95
20082.65-2.5-5.96
20090.96-4.08-9.26
20107.08-4.13-10.08
20118.32-3.63-9.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum