Przedszkole Nr 31


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 31

Adres Przedszkole Nr 31

Grodzka 14
Miejscowość Rybnik
Kod pocztowy 44-292
Gmina miasto Rybnik
Powiat Rybnik
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 31

324210728
Regon 24179538100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 31 mieści się w miejscowości Rybnik pod adresem Grodzka 14. Numer telefonu do przedszkola to 324210728. Fax: 324210728. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Rybnik, powiat Rybnik , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.p31rybnik.pl.tl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 24179538100000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 68, z czego 35 to uczennice, a 33 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4. Powiat rybnik ma zarejestrowane 42 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 4382 uczniów w powiecie przypada 42 innych przedszkoli (104,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rybnik: 54
  • w gminie Rybnik: 54
  • powiat Rybnik: 54
  • województwo śląskie: 2020

Mapa