Gminne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole

Adres Gminne Przedszkole

Przedszkolna 5
Miejscowość Bargłówka
Kod pocztowy 44-153
Gmina Sośnicowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole

322387705
Regon 27151277300000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole znajduje się w miejscowości Bargłówka pod adresem Przedszkolna 5. Numer telefonu do przedszkola to 322387705. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Sośnicowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27151277300000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 22, z czego 12 to uczennice, a 10 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 3 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,5. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2818 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (80,51 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bargłówka: 2
  • w gminie Sośnicowice: 12
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole