Zespół Szkolno-przedszkolny W Zwonowicach


Najważniejsze informacje - Zespół Szkolno-Przedszkolny W Zwonowicach

Adres Zespół Szkolno-Przedszkolny W Zwonowicach

SUMIŃSKA 9d
Miejscowość Zwonowice
Kod pocztowy 44-292
Gmina Lyski
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Zespół szkół i placówek oświatowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkolno-Przedszkolny W Zwonowicach

324210133
Regon 27760155500000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkolno-przedszkolny W Zwonowicach mieści się w miejscowości Zwonowice pod adresem SUMIŃSKA 9d. Numer telefonu do placówki to 324210133. Nr fax: 324210133. Placówka działa na terytorium gminy Lyski, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 27760155500000.

W placówce pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,33. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 18 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo śląskie - 1742. Na 12 uczniów w powiecie przypada 18 innych placówek edukacyjnych (0,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,25 (14365 uczniów na 1742 placówek).

Mapa