Publiczne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole

Patron Postańców Śląskich

Adres Publiczne Przedszkole

Gliwicka 18
Miejscowość Stanica
Kod pocztowy 44-145
Gmina Pilchowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole

322356514
Regon 27151260300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole znajduje się w miejscowości Stanica pod adresem Gliwicka 18. Numer telefonu do przedszkola to 322356514. Numer fax: 322356514. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Pilchowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27151260300000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 45, z czego 21 to uczennice, a 24 to chłopcy. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2818 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (80,51 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Mapa

przedszkole