Publiczne Przedszkole Zwonowice


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Zwonowice

Adres Publiczne Przedszkole Zwonowice

SUMIŃSKA 1
Miejscowość Zwonowice
Kod pocztowy 44-292
Gmina Lyski
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Zwonowice

324210580
Regon 27151234200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Zwonowice znajduje się w miejscowości Zwonowice pod adresem SUMIŃSKA 1. Telefon do przedszkola to 324210580. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Lyski, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27151234200000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 36, z czego 15 stanowiły uczennice, a 21 to uczniowie. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 1854 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (97,58 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Mapa