Szkoła Podstawowa W Zwonowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Zwonowicach

Patron ks.Konstanty Damrot

Adres Szkoła Podstawowa W Zwonowicach

SUMIŃSKA 9d
Miejscowość Zwonowice
Kod pocztowy 44-292
Gmina Lyski
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Zwonowicach

324210133
Regon 00119176900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Zwonowicach mieści się w miejscowości Zwonowice pod adresem SUMIŃSKA 9d. Numer tel. do szkoły to 324210133. Nr faksu: 324210133. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Lyski, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00119176900000.

Szkoła Podstawowa W Zwonowicach edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 80, z czego 33 to uczennice, a 47 to uczniowie. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 4783 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (191,32 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Mapa