Przedszkole W Krosnowicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Krosnowicach

Adres Przedszkole W Krosnowicach

Sportowa 12
Miejscowość Krosnowice
Kod pocztowy 57-362
Gmina Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Krosnowicach

748685313
Regon 89052595700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Krosnowicach znajduje się w miejscowości Krosnowice pod adresem Sportowa 12. Nr tel. do przedszkola to 748685313. Fax: 748685313. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 89052595700000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 50, z czego 19 to dziewczynki, a 31 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Krosnowice: 3
  • w gminie Kłodzko: 10
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa