Przedszkole Gminne Z Oddziałem żłobkowym W Jaszkowej Dolnej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne Z Oddziałem Żłobkowym W Jaszkowej Dolnej

Adres Przedszkole Gminne Z Oddziałem Żłobkowym W Jaszkowej Dolnej

00000 37
Miejscowość Jaszkowa Dolna
Kod pocztowy 57-312
Gmina Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gminne Z Oddziałem Żłobkowym W Jaszkowej Dolnej

748687615
Strona
Regon 89052601700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne Z Oddziałem żłobkowym W Jaszkowej Dolnej znajduje się w miejscowości Jaszkowa Dolna pod adresem 00000 37. Numer tel. do przedszkola to 748687615. Fax: 748687615. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem 00000. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 89052601700000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 39, z czego 17 stanowiły dziewczynki, a 22 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,5. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Jaszkowa Dolna: 2
  • w gminie Kłodzko: 10
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa