Szkoła Podstawowa Nr6 Im. Unii Europejskiej W Kłodzku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr6 Im. Unii Europejskiej W Kłodzku

Patron Uniia Europejska

Adres Szkoła Podstawowa Nr6 Im. Unii Europejskiej W Kłodzku

BOHATERÓW GETTA 22
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr6 Im. Unii Europejskiej W Kłodzku

748656342
Strona
Regon 00100898900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr6 Im. Unii Europejskiej W Kłodzku mieści się w miejscowości Kłodzko pod adresem BOHATERÓW GETTA 22. Nr tel. do szkoły podstawowej to 748656342. Faks: 748656342. Szkoła podstawowa mieści się na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp6klodzko.za.pl. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00100898900000.

Szkoła Podstawowa Nr6 Im. Unii Europejskiej W Kłodzku naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 416, z czego 203 stanowiły uczennice, a 213 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 41 nauczycieli, z czego 36 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,2. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 56 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 8166 uczniów w powiecie przypada 56 innych szkół podstawowych (145,82 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kłodzko: 12
  • w gminie Kłodzko: 12
  • powiat kłodzki: 64
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa